God fondsledelse

Skemaer for ”Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens § 77 a”.
2020:
DIKEVs Bestyrelse

Formand Nevzat Korkmaz
Næstformand Malik O. Basoda
Best.medlem Ahmet Bendes
Best.medlem Cengiz Gül
Best.medlem Ismail H. Sahan
Intern revisor Sevki Sahin
Intern revisor Emrullah Subasi