Vores historie

Læs om DIKEV Fonden

Siden 1986

Historien om DIKEV Fonden

ISLAMISK KULTUR- OG UNDERVISNINGSCENTER I DANMARK. DIKEV FONDEN

Fonden er stiftet i Helsingør, år 1989, af 33 personer med tyrkisk herkomst for at realisere formålet §2. med deres indsamlinger til grundkapitalen.

§ 2 FORMÅL
Stk. 1. Fondens formål er at yde almen nyttig og almen velgørende støtte til kulturelle, sociale og undervisningsmæssige aktiviteter, herunder støtte, oprette og gennemføre drift af undervisningsforanstaltninger, herunder private skoler, moskeer, forsamlingssteder og lignende, samt kulturelle foreninger.

Fonden skal kunne opfylde sit formål fra egne, gennem køb erhvervede lokaler eller lejede lokaler.

Fonden har sidenhen arbejdet for, at personer med tyrkisk og anden etnisk herkomst, bliver integreret i det danske samfund og er til gavn for dem selv samt det samfund vi lever i.

Med vores arbejde har vi til formål, at tjene samfundet med aktive borgere, der bidrager til samfundet, overholder love og regler, og dermed holder sig fra kriminalitet, ekstremisme i alle former etc.
I denne sammenhæng har DIKEV Fonden derfor sat sig for mål, at bidrage til samfundet ved at være med til at opstarte samt støtte friskoler, daginstitutioner, undervisningsinstitutioner, menigheder, moskeer, kulturcentre og lignende, der arbejder for at vi får borgere i Danmark, der vil samfundets bedste.

Gennem vores støtte til de forskellige institutioner støtter vi, deres arbejde med individer der er dannet og uddannet, som er aktive medborgere, opfindsomme samtidig med, at de er frisindede, således at de ikke bliver indoktrineret på en bestemt måde, men derimod kan tænke og ytre sig frit, som er normen i Danmark.

Ligeledes har DIKEV Fonden støttet andre frivillige foreningers arbejde i forhold til uddannelse og udvikling af danske borgere, samt arbejdet med de unges demokratiske dannelse, fællesskab, medmenneskelighed og frivillighed, som er grundlæggende værdier i det danske samfund. Vores arbejde er til gavn for samfundet samt et klart bud om at leve i fællesskab i Danmark.

Fonden er baseret på frivillighed og har altid arbejdet med at forhøje uddannelsesniveauet af borgere, især borgere med anden herkomst end dansk, samtidig med at udvikle deres forståelsesniveau således at de ikke bliver fanget af andres skadelige ideer og handlinger. I dagens Danmark er fondens arbejde blevet endnu vigtigere, da det er tydeligt, at der i vores samfund er behov for, at vores bestræbelser på at fremme dannelsen af borgerne fortsætter og endda forøges.

DIKEV ejer INGEN skoler, foreninger og organisationer. DIKEV udlejer bygninger.

Det bruger vi vores tid på

Skolebygninger

Foreningsbygninger

Projekter

Bestyrelsen

Bestyrelsesformand

Malik Oguz Basoda

Næstformand

Süleyman Camci

Bestyrelsesmedlem

Hatice Kocer Aras

Bestyrelsesmedlem

Bilal Andersen

Bestyrelsesmedlem

Fatih Subasi