DIKEV Fonden er grundlagt i 1989 af en gruppe tyrkere bosiddende i Danmark. Fonden har sidenhen arbejdet for, at personer med tyrkisk og anden etnisk herkomst, bliver integreret i det danske samfund og er til gavn for dem selv samt det samfund vi lever i. Med vores arbejde har vi til formål, at tjene samfundet med aktive borgere, der bidrager til samfundet, overholder love og regler, og dermed holder sig fra kriminalitet, ekstremisme i alle former etc.

I denne sammenhæng har DIKEV Fonden derfor sat sig for mål, at bidrage til samfundet ved at være med til at opstarte samt støtte friskoler, daginstitutioner, undervisningsinstitutioner, menigheder, moskeer, kulturcentre og lignende, der arbejder for at vi får borgere i Danmark, der vil samfundets bedste. Gennem vores støtte til de forskellige institutioner støtter vi, deres arbejde med individer der er dannet og uddannet, som er aktive medborgere, opfindsomme samtidig med, at de er frisindede, således at de ikke bliver indoktrineret på en bestemt måde, men derimod kan tænke og ytre sig frit, som er normen i Danmark.

Ligeledes har DIKEV Fonden støttet andre frivillige foreningers arbejde i forhold til uddannelse og udvikling af danske borgere, samt arbejdet med de unges demokratiske dannelse, fællesskab, medmenneskelighed og frivillighed, som er grundlæggende værdier i det danske samfund. Vores arbejde er til gavn for samfundet samt et klart bud om at leve i fællesskab i Danmark.

Fonden er baseret på frivillighed og har altid arbejdet med at forhøje uddannelsesniveauet af borgere, især borgere med anden herkomst end dansk, samtidig med at udvikle deres forståelsesniveau således at de ikke bliver fanget af andres skadelige ideer og handlinger. I dagens Danmark er fondens arbejde blevet endnu vigtigere, da det er tydeligt, at der i vores samfund er behov for, at vores bestræbelser på at fremme dannelsen af borgerne fortsætter og endda forøges.

DIKEV Fonden er en ikke-statslig organisation, der er grundlagt på demokratisk vis. Fonden er uafhængig og har ingen forbindelse til nogen grupper, organisationer m.m. i Danmark og udlandet, men er derimod fungerende efter danske regler på området. Fondens bestyrelse er valgt på demokratisk vis samtidig med at arbejdet udføres uden nogen form for indflydelse fra uvedkommende.

DIKEV har altid arbejdet for samfundets bedste og modarbejdet det der kan skade det danske samfund med demokratiske midler. Hvis man vil kende DIKEV Fonden, bør man se på fondens arbejde siden dens grundlæggelse i 1989. Fondens arbejde i forhold til støtte af uddannelsesinstitutioner, kulturcentre og moskeer bør vurderes på baggrund af det arbejde der er blevet udført og de resultater man er kommet frem til, i stedet for at basere det på andres udtalelser. For det bør ikke efterlades til visse medieorganers og bestemte personers smædekampagne, at udtale sig om fondens arbejde hidtil.

DIKEV Fonden er uafhængig, demokratisk og har meningsfrihed, samtidig med at vi bidrager til det danske samfund og dets borgere.

Hermed til orientering for samfundet.

Med venlig hilsen
DIKEV Fondens bestyrelse